Spring til indhold

Psykoterapeut Psykolog Aarhus

Mit navn er Lars Bjørn-Hansen, jeg bor i Åbyhøj og er uddannet psykoterapeut og er Cand.mag. i psykologi og filosofi fra Aarhus universitet.

Jeg har arbejdet som psykoterapeut siden 2012. Først som et led i min uddannelse til psykoterapeut og siden 2015, som uddannet psykoterapeut, MPF, med egen praksis.

Jeg har sideløbende arbejdet som gymnasielærer hvor jeg har virket som mentor for de elever der enten havde psykiatriske diagnoser eller som i det hele taget oplevede store udfordringer ved uddannelses-og ungdomslivet.

Jeg har derfor stor erfaring med at arbejde med unge mennesker og forståelse for alle de uendelige mange krav unge mennesker udsættes for samt det enorme præstationspres der gennemstrømmer hele vores kultur og som vi ofte kun kan overleve i, hvis vi undertrykker store dele af os selv. 

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus, en 4-årig uddannelse i oplevelses-orienteret psykoterapi. Den personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk og værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt.

Uddannelsens omfang andrager i alt 1132 lektioner á 45 minutters varighed fordelt på henholdsvis 521 lektioners teori, 372 lektioners egenterapi samt 238 lektioners supervision.

Hele uddannelsesforløbet er evalueret og opfylder de, af Socialministeriet udarbejdede kvalitetskriterier, for psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.

Jeg har gennem hele uddannelsesforløbet, startende august 2012, arbejdet med klientforløb og samtaleterapi.

Udover arbejdet med klienter så er jeg medskaber af en efteruddannelse for sangere- og sangpædagoger hvor jeg fungerer som facilitator og underviser.

Lars Bjørn-Hansen

Tlf: 51 88 51 40
lars.bjoern.hansen@gmail.com

Ryesgade 29, 5. th.
8000 Aarhus C.

Se mere her