Spring til indhold

Psykoterapeut psykolog Aarhus hjælp til belastningsreaktioner, herunder stress

Mange af de aspekter som jeg beskriver under punkterne Hjælp til depression og Hjælp til angst er parallelle når vi taler om belastningsreaktioner og stress. Man kan tilmed sige at depression og angst ofte er belastningsreaktioner.

Vi reagerer alle sammen forskelligt på travlhed, krav og pres. Nogle mennesker bliver stressede af at have for meget at se til, andre udvikler stress af ikke at have noget at give sig til. Begge dele handler grundlæggende om følelsen af kontrol og styring med ens liv. Det kan dreje sig om at have kontrol og styring over ens arbejdsopgaver eller om at have styring og lederskab og ens liv, i hvert fald til en vis grad.

Det er typisk i kontroltabet at vi oplever afmagten. Vi kan altså godt have meget om ørene, hvis blot vi har et overblik over de forskellige dele og ved hvor de skal hen og hvordan de passer sammen.

Stress rammer hele mennesket: følelsesmæssigt, kognitivt, adfærdsmæssigt, socialt og relationelt. Når en klient kommer til mig med udprægede stresssymptomer, så handler det om små skridt. Det drejer sig om, på den ene side at arbejde nænsomt følelsesmæssigt og samtidig danne os et overblik over de konkrete stressfaktorer i klientens liv. Dette betyder ofte at klienten skal træffe nogle valg og foretage nogle ændringer, ude i det virkelige liv.

Stress-og belastningsreaktioner er ikke nye eller moderne fænomener, tværtimod. Det er kroppens måde at råbe op på, sige fra på, at overleve på. Omfanget af de belastende faktorer, er det nye. 

Uden at behøve detaljeret at gentage hvad vi senmoderne mennesker allerede er smerteligt bekendt med, så er de fleste menneskers liv påvirket af travlhed, hurtige omstillinger, krav og forskellige former for social kontrol (analoge og digitale). Socialpsykologien lærer os om de enorme kræfter der virker i det enkelte menneske når det handler om at passe ind og makke ret. Vi bliver belønnet når vi siger ja til ekstra arbejdsopgaver og med straf (verbalt eller non-verbalt, direkte eller indirekte) når vi siger nej!  

Dette er for mange mennesker et svært rum at bevæge sig i og det handler både om biologisk tilpasning og om det der knytter sig til det udviklingspsykologiske.

I terapien vil vi søge en forståelse for hvad der stresser og belaster og hvorfor det netop er de ting der stresser og vigtigst, hvordan klienten igen for øje for de ting i tilværelsen der for hende eller ham er meningsfulde, motiverende og livsgivende.

Sådan et forløb kan nogle gange minde om en oprydning. Ting smides væk og de ting der bliver tilbage, er de ting som betyder noget, de ting der er vigtige og mest dyrebare. Klienten får oplevelsen af at bo i et renere hus, simplere og med mindre ragelse.

Lars Bjørn-Hansen

Tlf: 51 88 51 40
lars.bjoern.hansen@gmail.com

Ryesgade 29, 5. th.
8000 Aarhus C.

Se mere her