Spring til indhold

Psykoterapeut Psykolog Aarhus​ Hjælp til depression

Der findes mange forklaringer på hvad depression er, hvad det skyldes og hvordan det evt. behandles.
Nogle taler for at der er tale om et strengt kemisk og neurologisk fænomen, at det skyldes en eller anden form for kemisk ubalance i hjernen. Andre mener at det udelukkende er en reaktion på det omgivende miljø og andre igen at svaret skal findes et sted midt i mellem.

Uanset årsag, så kan vi roligt konstatere at depression i alle dens former og grader, er knusende smertefuld og ødelæggende for både den deprimerede selv, men også for de pårørende. Vi kan også konstatere at der uden tvivl er både et biologisk, et kulturel, et personligt og et relationelt aspekt at tage højde for og behandlingen handler netop om at finde ud af hvordan disse forskellige påvirkninger kommer til udtryk i det enkelte menneske.
F.eks., er et menneske ensomt, så vil dette i høj grad påvirke det biologiske. Følelsen af ensomhed opfattes som livstruende da vi alle har urmennesket boende i os. For dette urmenneske betyder ensomhed – det at være isoleret fra flokken – ofte den visse død. Denne oplevelse vil påvirke mange kemiske og neurale systemer i os, og ja, på den måde er der bestemt et kemisk element i depression, men i dette eksempel må den kemiske reaktion ses som et symptom.

Et andet eksempel kan være klienten der opsøger mig og ikke forstår hvorfor hun føler sig deprimeret. Hun udtrykker at hun egentlig lever det liv, som hun ønsker. Når vi sammen undersøger hendes liv og hverdag dybere, viser det sig at hun sover dårligt, at hendes fordøjelse ikke fungerer og hun har mange diffuse smerter i hoved og muskler. Det kan også være at hun, uden hun næsten selv lægger mærke til det, kritisere sig selv, dag ud og dag ind. Hun siger ting til sig selv, som hun ikke kunne finde på at sige til nogen som helst anden. Men af en eller anden grund synes det i orden, at den modbydelige og konstante kritik, er rettet mod hende selv.

Dette kunne være opskriften ift. at udvikle en depression eller depressive symptomer.

Ved dette eksempel kunne vi, i terapien, begynde med det konkrete: søvnen, fordøjelsen og smerterne. Hvis vi sover dårligt, hvis vores fordøjelse ikke virker, hvis vi har ondt, ja så er det ganske simpelt vanskeligt at have det godt. Hvis de fundamentale systemer, dem der knytter sig til nervesystemet, ikke fungerer, så fungerer vores liv heller ikke.

Jeg håber det er tydeligt at det ikke handler om hvorvidt det er kemi, biologi, relationer, personlighed, kultur eller andet, men at det ganske givet handler om alle disse ting.

Hvis depression udelukkende var et hjernekemisk fænomen, så ville det være det samme som at sige at den deprimerede hjerne er defekt, hvilket frarøver det depressive menneske handlemuligheder og indflydelse på sin situation. Denne tilgang fører os ingen vegne.

I terapi ved mig tager vi udgangspunkt i det enkelte liv og undersøger hvilke aspekter der er belastende og skadelige i sådan en grad at organismen holder op med at ville, ønske, drømme og leve. Hvad er dét der virker så uoverskueligt og umuligt, at organismen må udtrykke: Jeg kan lige så godt lade være. Det nytter ingenting. Alt er ligegyldigt!
Når vi begynder at finde frem til disse aspekter, gøre dét synligt der før var usynligt og gemt, så kan vi begynde at gøre noget ved det, følelsesmæssigt, kognitivt og konkret.

Lars Bjørn-Hansen

Tlf: 51 88 51 40
lars.bjoern.hansen@gmail.com

Ryesgade 29, 5. th.
8000 Aarhus C.

Se mere her