Spring til indhold

Kurser

Efteruddannelse, kurser & Workshops

Af Lars Bjørn-Hansen

HjortBjørn

Sangpædagogisk efteruddannelse,
med udgangspunkt i Voice Embodiment (nu, Anne Rosing Metoden)
ved sanger og sangpædagog Anne Hjort &
psykoterapeut Lars Bjørn-Hansen.

Siden 2017 har sanger og sanglærer, Anne Hjort, og jeg afholdt efteruddannelseskurser og workshops for sangere og sangpædagoger.

Som sanger er din stemme dit instrument og dit arbejdsredskab, som skal vedligeholdes og bruges rigtigt. Det gælder uanset hvor, du er i din karriere. Og jo bedre, du kender dit eget instrument, din stemme, des mere personlig bliver den. Og vejen fra følelse til udtryk bliver mere direkte.

Ved hjælp af øvelser, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs medfødte udtryk og fysik, kan en stemme udvikles til en bedre intonation, en fyldigere klang, større udholdenhed og større indlevelse og udtryk.

Den menneskelige psyke spiller en stor rolle i spørgsmål som vedrører sanglæreren, sangpædagogen eller den udøvende sanger. Som alle andre mennesker oplever sangeren udfordringer i sit liv. Der vil uundgåeligt være et pres fra en selv og pres fra verden. Når mennesket er belastet, i en eller anden grad, så spænder vi – som alle andre dyr – op og for sangeren specifikt har det den konsekvens at det er selve det kropslige instrument der bliver berørt.

Den uddannelse vi tilbyder arbejder på to områder, men det er to områder der er helt uadskillelige både i teori og praksis. Konkret vil det på den ene side tage form af undervisning i de psykologiske aspekter ved det at være sanger og menneske og på den anden side er det vigtigt at skabe et rum hvor deltagerne kan være åbne og ærlige omkring de ting der er problematiske i deres liv og hverdag. Tryghed er fundamentet for enhver udvikling og derfor er dette aspekt prioriteret meget højt.

I løbet af kurset eller efteruddannelsen vil vi bl.a. arbejde med følgende:

– Anvendt anatomi og fysiologi

– Introduktion til, og etablering af Sangerkroppen

– Undervisning i støttekomplekset

– Masterclass

– Diagnosticering (auditivt, manuelt og visuelt)

– Afhjælpning af kompensatoriske spændinger

– Konkrete sang – og stemmeøvelser til opbygning og vedligehold af en sund og stærk sangstemme, og til afhjælpning af højdeproblemer, hæshed, nasalitet, registerudfordringer mm.

I relation til de psykologiske aspekter vil vi bl.a. arbejde med følgende:

– Nervesystemets opbygning og dets indvirkning på individets fysiske
og psykiske tilstand, herunder afstemning og regulering.

– Følelsernes funktion og relevans.

– Perfektionisme og sårbarhed.

 

Undervisningen foregår på Frejasvej 23, 8230 Åbyhøj.

Spørgsmål er meget velkomne, og kan stilles til Anne Hjort på annehjort@gmail.com eller til mig på lars.bjoern.hansen@gmail.com

//Anne Hjort & Lars Bjørn-Hansen